ไดโอด เลเซอร์ กำจัดขน

ธมลวัฒก์คลินิก

หมวดหมู่ : pico laser
กำจัดขน

หนวด ครั้งละ 500, 5 ครั้ง 2000

เครา ครั้งละ 750 , 5 ครั้ง 3000

รักแร้ ครั้งละ 900, 5 ครั้ง 3500

แขนบน หรือล่าง ครั้งละ 1350, 5 ครั้ง 6000

ขาบน หรือ ล่าง ครั้งละ 1500 , 5 ครั้ง 7000

ติดต่อเรา


Contact Info

129/685, 129/687 อาคารพาณิชย์หมู่บ้านเมืองทอง ถ.วันดีโฆษิตกุลพร หมู่ที่ 2 ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

-

075355956

คลิกที่นี่

แผนที่